Till toppen av sidan
Nav

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är kopplad till affärsidén. Vi har som övergripande miljömål att bedriva och utveckla persontransporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

 • Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.
 • Genomföra en grundläggande miljöutbildning för körande medarbetare. Utbildningen skall förtydliga våra avgörande miljöaspekter.
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att överträffa de krav som lagar och förordningar föreskriver.
 • Vår målsättning är att vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan når vi genom:
 • Att se till att våra inköp sker enligt Bra Miljöval i möjligaste mån
 • Att vi deltar, bevakar och stödjer utvecklingen av ny teknik och alternativa bränslen till bussar
 • Att vi kontinuerligt investerar i nya bussar och utrustning för avgasrening
 • Att våra bussar inte bör vara äldre än 10 år
 • Att drivmedel till bussarna skall vara miljödiesel eller annat alternativt bränsle
 • Att vid köp av fordon välja högsta EU-klassning för avgasrening