Beställning av transport hos Interbus kan göras per post, e-mail, hemsida eller per telefon. Givetvis kan vi hjälpa till med att ta fram en lämplig beställningsblankett. Då beställning genomförts bokas denna in i vårt datoriserade bussplaneringssystem varefter kunden erhåller bekräftelse. Beställningen tilldelas då ett unikt nummer till vilket kunden kan referera vid förfrågningar och eventuella ändringar. Efter utfört uppdrag erhålls faktura.

Eventuella reklamationer behandlas på ett så skyndsamt sätt som möjligt för att uppdragsgivaren och dennes eventuella kund skall drabbas i så ringa grad som möjligt och att i förekommande fall erhålla kompensation för de olägenheter kunden eventuellt drabbats av.

  • Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras 100%
  • Vid avbokning senare än 48 timmar debiteras 50%