Bokningsvillkor

Snabb Boka

  • Datumformat: DD streck MM streck ÅÅÅÅ

Telefonbokning

Stockholm
08-727 90 00
Göteborg
031-774 04 50
Malmö
040-23 83 75

Bokningsvillkor

Vi har samlat allt du behöver veta kring bussbokning på en sida.

Bokningsvillkor

Beställning

Beställning av transport hos Interbus kan göras per post, fax, e-mail, hemsida eller per telefon. Givetvis kan vi hjälpa till med att ta fram för er lämplig beställningsblankett. Då beställning genomförts bokas denna in i vårt datoriserade bussplaneringssystem varefter kunden erhåller bekräftelse. Beställningen tilldelas då ett unikt nummer till vilket kunden kan referera vid förfrågningar och eventuella ändringar. Efter utfört uppdrag erhålls faktura.

Reklamationer

Eventuella reklamationer behandlas på ett så skyndsamt sätt som möjligt för att uppdragsgivaren och dennes eventuella kund skall drabbas i så ringa grad som möjligt och att i förekommande fall erhålla kompensation för de olägenheter kunden eventuellt drabbats av.

Avbokning

  • Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras 100%
  • Vid avbokning senare än 48 timmar debiteras 50%