Till toppen av sidan
Nav

bra-att-veta

Bokningsvillkor

Beställning

Beställning av transport hos Interbus kan göras per post, fax, e-mail, hemsida eller per telefon. Givetvis kan vi hjälpa till med att ta fram för er lämplig beställningsblankett. Då beställning genomförts bokas denna in i vårt datoriserade bussplaneringssystem varefter kunden erhåller bekräftelse. Beställningen tilldelas då ett unikt nummer till vilket kunden kan referera vid förfrågningar och eventuella ändringar. Efter utfört uppdrag erhålls faktura.

Avbokning

  • Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras 100%
  • Vid avbokning senare än 48 timmar debiteras 50%

Reklamationer

Eventuella reklamationer behandlas på ett så skyndsamt sätt som möjligt för att uppdragsgivaren och dennes eventuella kund skall drabbas i så ringa grad som möjligt och att i förekommande fall erhålla kompensation för de olägenheter kunden eventuellt drabbats av.